Praktijk Theo van Campenhout
Vredenseweg 79 7101 LL Winterswijk
Schaerweijdelaan 143 3702 GD Zeist
06-23534673
info@theovancampenhout.nl

Theo van Campenhout

Cursusvoorwaarden: 

 

- U bent aangemeld als u het aanmeldingsformulier invult, dat u per e-mail kunt aanvragen, of kunt downloaden van de downloadpagina. 

- Dit houdt automatisch in dat u akkoord gaat met de voorwaarden. 

- De cursussen vinden doorgang bij voldoende deelname. 

- Betaling van het cursusgeld dient 14 dagen voor aanvang van de cursus overgemaakt op zijn bankrekeningnummer: NL71ABNA0591779501, tenzij anders bepaald. 

- De aanmelding is voor de gehele cursus. 

- Bij annulering van een cursus tot 14 dagen voor aanvang wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

- Bij verhindering telefonisch afmelden. 

- Indien er door mij een cursusdag niet kan doorgaan bv door ziekte, wordt een nieuwe cursusdatum vastgesteld, in overleg met de cursusgroep. 

- De cursist (e) kan geen geldelijke aanspraak maken bij verlies van beschadigingen van kleding van anderszins. 

- De cursussen worden na goed gevolg afgesloten afgesloten met het uitreiken van een certificaat. 

- Bij cursusbezoek van minder dan 70% wordt er geen certificaat uitgereikt.